WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Muzyka Darmowa do pobrania bez praw autorskich dla graczy :)

Podoba ci się muzyka na moim kanale ?

0% (0)

0% (0)

0% (0)


 1. Rabus Music 22-06-2015 21:00

  Zapraszam na mój kanał Youtube posiadam muzykę darmową do pobrania różnych gatunków. Głównie muzyka skierowana jest do osób udzielających się na Youtube możecie pobrać muzykę i użyć w swoim filmie legalnie nie dostaniecie zgłoszenia o prawa autorskie oraz inne blokady zapraszam :)
  https:// www.youtube.com/dashboard?o=U

 2. aneac 01-07-2016 9:12

  Bardzo fajny kanał, muzyka idealna do grania w LoLa :D
  A ja od siebie polecam bardzo fajny artykuł o księgowych:
  http://ksiegowa-walbrzych-biuro-rachunkowe.pen.io

Forum grupy "Muzyka - to, czym żyję ." (14255)

Ty w grupie "Muzyka - to, czym żyję ."

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy