WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

głową w klawiature;))

 1. Ty$$k@ taaak poo prostu : *** 06-09-2010 15:26

  th765y

 2. usunięty 06-09-2010 19:18

  hbg

 3. Przemek 07-09-2010 21:35

  ghbv

 4. usunięty 08-09-2010 15:38

  http://poszkole.pl/grupy/3679142/n/Night_Club_Podb ij_tutaj_dla_vipow__Sex_Piekne_atrakcyjne_Panieles szielskoalkohol

 5. Shikamaru-kun 08-09-2010 17:42

  tgsdpf[
  P

 6. usunięty 09-09-2010 12:48

  gghjkhjyudfbvghyu76tgfrv xd

 7. usunięty 09-09-2010 19:17

  hgg

 8. usunięty 09-09-2010 19:42

  Ojeju ale dzieciarnia ...

 9. usunięty 10-09-2010 15:54

  hyuyhur5t6y7u8i9u7y6 t5r4t67y8

 10. patryk JP HWDP 10-09-2010 21:23

  gh667nyu jmolj n

 11. patryk JP HWDP 10-09-2010 21:23

  gh667nyu jmolj n

 12. ` c z u b . 10-09-2010 21:43

  ps83mxoakmcx jmexas.x,

 13. klaudd. 10-09-2010 23:28

  uy

 14. usunięty 11-09-2010 10:08

  yyyyyyyyyyyyyyyyy

 15. Sanderka . ♥ . 21-09-2010 19:49

  yuh67u76

 16. usunięty 22-09-2010 13:00

  um67 iv

 17. usunięty 22-09-2010 18:26

  kljsfdxvm

 18. usunięty 22-09-2010 20:02

  tgytyx4

 19. usunięty 25-09-2010 13:29

  ;akgfdlavflavf awfaw fwea f dsf dsaf1243123456789o0lk,mn bxwe34r567u8ikmjnbvcxzsder5t6y7uikmn dertyhn c :D

 20. Rysiu Peja 08-10-2010 0:36

  hyu76thy u7hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhjjjj

Forum grupy "Buda - To Nuda" (17556)

Ty w grupie "Buda - To Nuda"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy