WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Historyjka o żulu

 1. usunięty 01-10-2011 17:22

  Byl sobie żul i chlal Salape i...

 2. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 01-10-2011 18:20

  spojrzał na dowód osobisty, a tam było napisane: "Justin Bieber"

 3. Rudolph II van Groeben 01-10-2011 18:50

  przestraszył sie i postanowił sie powiesic kupił sznur i....

 4. Eminem 01-10-2011 19:43

  ...jednak zdecydował że jest zbyt trzeźwy....

 5. usunięty 01-10-2011 20:09

  A wiec poszedl do najlblizszego monopolowego gdzie,byl stalym bywalcem i zachlal sie w trupa. Wtedy....

 6. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 01-10-2011 20:53

  przyszli skini i...

 7. mtshv 03-10-2011 20:44

  zabrali go na izbe wtrzeźwień lec...

 8. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 03-10-2011 20:47

  tam siedział menel, który go poznał i prawie utopił w rzygach, a potem

 9. usunięty 04-10-2011 18:34

  ...on zaczol go...

 10. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 04-10-2011 20:13

  Bieber zaczął uciekać z izby wytrzeźwień, ale znów trafił na skinów, a oni tym razem go...

 11. WORLD OF WARCRAFT 06-10-2011 15:04

  p*****...ale on uciekł...

 12. usunięty 06-10-2011 16:49

  przez moment pomyślał że to zły sen po ochlaniu ale to nie był sen menel po 5 sek. sie powył i...

 13. usunięty 07-10-2011 0:08

  posrał się w gacie bo nie mógł wytrzymać na przeciwko niego był...

 14. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 08-10-2011 11:56

  Lumpex więc...

 15. usunięty 08-10-2011 15:29

  Przez przypadek bąkiem go podbalił

 16. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 08-10-2011 22:02

  a właściciel go gonił z Minigunem, więc Bieber...

 17. WORLD OF WARCRAFT 11-10-2011 14:06

  wsadził palec do jego luf...

 18. BO DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZY JEST HONOR 17-11-2011 15:37

  i odpier.doliło mu łapsko razem z połową twarzy, a potem...

 19. thunder 04-03-2016 13:52

  Zobaczył pana Boga w swojej głowie i doznał olśnienia a potem....

Forum grupy "Buda - To Nuda" (17556)

Ty w grupie "Buda - To Nuda"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy