WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Imię od tyłu

 1. usunięty 15-11-2011 18:56

  Napisz imię od tyłu! Zacznę:
  Natalia-Ailatan

 2. usunięty 15-11-2011 19:28

  Daria - Airad

 3. '.,:Aℓex'is.:'' 15-11-2011 19:49

  Aleksandra- Ardnaskela

 4. DoMycia ♥♥ 17-11-2011 16:10

  Dominika - Akinimod

 5. usunięty 17-11-2011 19:13

  Nikola - Alokin
  ;D

 6. usunięty 19-11-2011 0:20

  Jagoda - adogaj

 7. usunięty 19-11-2011 15:53

  Aneta-Atena

 8. .ShakeYourBody. 19-11-2011 17:26

  Julia- ailuJ

 9. usunięty 19-11-2011 21:30

  Wojtek - ketjoW
  Jak to kur.... brzmy

 10. matisz4b 13-12-2011 19:56

  Mateusz - zsduetaM

 11. usunięty 14-12-2011 15:54

  Wiktoria - airotkiW . :d

 12. .SexMovies. 15-12-2011 12:12

  Klaudia - aidualK XDD

 13. usunięty 17-12-2011 9:18

  Nikola-alokiN.
  BEKA

 14. misswe2211 22-01-2012 18:11

  Marta-Atram

 15. Ja!!!! 11-02-2012 19:13

  Julia, Ailuj ;p

 16. Immortal .. [KILKAM!] 12-02-2012 17:22

  Weronika - Akinorew

 17. Immortal .. [KILKAM!] 12-02-2012 17:23

  Adrian-Nairda

 18. Immortal .. [KILKAM!] 12-02-2012 17:24

  Andżelika-Akileżdna

 19. EmoSzopaXD 12-02-2012 17:40

  Julia-Ailuj

 20. EmoSzopaXD 12-02-2012 17:41

  Krystian-Naitsyrk

Forum grupy "Buda - To Nuda" (17556)

Ty w grupie "Buda - To Nuda"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy