WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Imię od tyłu

 1. usunięty 14-07-2012 12:45

  Natalia-Ailatan

 2. SparklingCake. 24-07-2012 17:55

  ewelina- anilewe

 3. , Mα cherie . ♥ 26-07-2012 21:02

  Moje imię od tyłu to http://poszkole.pl/grupy/5903021/n/Hotel_Paradise_ _hotel_ludzi_kreatywnych

 4. I&U= ♥ 26-07-2012 23:20

  Michał-łachiM

 5. I'mF@ckingHappy! 27-07-2012 1:14

  Wiktor-rotkiW ; p

 6. usunięty 27-07-2012 11:18

  Anka - akna

  Wtf ??

 7. lesia:* 27-07-2012 17:03

  Lesja- Ajsel

 8. wiki 30-07-2012 18:28

  Wiktoria-Airotkiw

 9. Natala 01-08-2012 16:25

  Natalia - ailataN

 10. Maja :-) 07-08-2012 22:56

  Maja - ajaM

 11. usunięty 08-08-2012 12:41

  https:// www.facebook.com/pages/Wariat-to-z-ciebie-jest-zac ny/140193966120375

  LAJKUJEMY !!:D

 12. ' JaramSieeKotQ , 14-08-2012 13:42

  Michał - łahciM

 13. usunięty 14-08-2012 18:44

  lorac. xd

 14. Rozalinda 05-09-2012 15:51

  anna-anna (bez sensu)
  airam- Maria
  To moje imiona... Teraz koleżanek i kolegów.

  Aleksandra- Adnskela
  Monika-Akinom
  Karolina-Anilorak
  Szymon -Nomyzs
  Bartłomiej-Jeimołtrab
  Ewa-Awe
  Maciej- Jeicam
  Klaudia-Aidualk
  Grzegorz-zrogezrg
  Katarz yna-Anyzratak
  Marcel-Lecram

 15. usunięty 01-01-2013 22:15

  Zuzia - aizuZ
  I zdrobnienie - Józefka - akfezóJ xDDDDDDD

 16. usunięty 02-01-2013 16:35

  Józef ;DD

 17. Muffinka 04-11-2013 19:18

  Wiktoria- Airotkiw

 18. Siekiera 29-12-2013 20:12

  Ja być Maria. Airam.

 19. raz grzeczna raz nie ;* 07-04-2014 23:00

  Agnieszka- akszeingA

 20. żona.klaunika 04-10-2015 13:41

  Nie.

Forum grupy "Buda - To Nuda" (17556)

Ty w grupie "Buda - To Nuda"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy