WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

jaki nr macie w dzienniku ?

 1. SparklingCake. 24-06-2012 12:32

  tu piszecie które macie miejsce w dzienniku
  ja mam nr 1

 2. Arek Styłba 24-06-2012 13:49

  ja mam nr 17 :D

 3. usunięty 24-06-2012 13:57

  Nr. 1

 4. usunięty 25-06-2012 9:50

  13

 5. usunięty 25-06-2012 14:54

  15

 6. usunięty 26-06-2012 14:26

  16 ♥

 7. usunięty 26-06-2012 15:00

  28♥(przed ostatni.) ;)

 8. Tak. 28-06-2012 6:37

  11 ;DD

 9. Olivia † 28-06-2012 12:06

  7 ;3

 10. blee246 07-07-2012 1:57

  Darmowe kosmetyki wystarczy zarejestrować się. Największe i najmodniejsze marki kosmetyków. Wszystko jest za darmo przysyła również. :) http://shinybox.pl/?ref=3b1ab6e

 11. Hi Hey Hello 09-07-2012 15:30

  23 mia;lam

 12. ♥ colorowa ♥ 09-07-2012 21:06

  Nr 7 ♥

 13. AngularPlay 10-07-2012 11:37

  ja 2

 14. Alison Fox 11-07-2012 14:21

  nr.10

 15. usunięty 13-07-2012 13:30

  Nr. 17:)

 16. emilek27 30-07-2012 17:02

  21

 17. wiki 30-07-2012 18:24

  19

 18. Natala 01-08-2012 16:25

  miałam 5 :)

 19. uncelek 13-08-2012 21:40

  nr.4

 20. ' JaramSieeKotQ , 14-08-2012 13:41

  18

Forum grupy "Buda - To Nuda" (17556)

Ty w grupie "Buda - To Nuda"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy