WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Matma to zło! :D

 1. usunięty 15-01-2013 22:10

  Jakiego przedmiotu jeszcze nie lubicie?

 2. Kinzoku 16-01-2013 15:50

  historia,fizyka,chemia,bilogia ale matma to najgorsze zło
  !

 3. usunięty 16-01-2013 20:20

  Polski...; /

 4. usunięty 17-01-2013 15:03

  Matma !!!!!!!!!!!!!!

 5. cube_jp2_gmd 18-01-2013 0:18

  JANÓSZ MAJ RZYJE!

 6. testoviron 18-01-2013 21:10

  ahahhahahahha polskie biedaky. uczcie sie debile bo skonczycie jak robociarze a nie zapomniełem ze w waszej podstawufce albo gimbazie jest tle nauki ze sie nie da wytrzymac wjem znam to

 7. usunięty 19-01-2013 0:18

  MATMA BARDZO PSZYDATNA, MORZE NIE TA ZE STUDIOW, ALE PODSTAWOWA DO PRACY ZAFSZE SIE PSZYDAJE. WIEM CO MUWIE TAKRZE DO NAUKI LEWACKIE ZERA.

 8. Jonasz Koran Mekka 19-01-2013 2:14

  DZIENKI MAMAMATEMATYCE POTRAFIĘ OBLICZYĆ SWOJE POPARCIE U GIMBUSÓW. ÓCZCIE SIĘ WIĘCEJ ŻEBY MNIE POPIERAĆ BO ZALEGALIZUJE MARIHUANE I POSTAWIĘ JANUSZA MAJA NA TRONIE POLSKI XD

 9. usunięty 19-01-2013 3:12

  POLACZKY BIEDACZKY CEBULACZKY MATMY SIE NIE UCZO A POTEM PŁACZO O ZASIŁEK KUHWY NIEBIESKIE!!! XD A TAKIEGO CH*JA!!!

 10. ramiel 19-01-2013 7:58

  MATMY SIE UCZYCZ GIMBAZIARSKIE KUHWY XDEE
  JMŻ

 11. ` za bardzo wrażliwa, za mało twarda, dziecinnie naiwna głupio uparta . 24-02-2013 18:13

  MATMA I FACET, KTÓRY NAS JEJ UCZY!!!!!!!!!!!!!!!!!

 12. usunięty 28-04-2014 12:01

  Matma, historia :P

 13. WALPURG 30-04-2014 11:02

  korzeni oplastyka z elementami astronomii

 14. Klaudusia 13-06-2014 17:36

  Anglik jest do bani. Obym go na studiach nie miała! :)

 15. pawel24680 06-08-2014 8:25

  hej

 16. usunięty 02-09-2014 21:49

  na matmę jest sposób, najgorsza fizyka

Forum grupy "Buda - To Nuda" (17556)

Ty w grupie "Buda - To Nuda"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy