WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gdy się nudzi

 1. ebadi 26-06-2013 9:35

  Link do gry Pokelife z poleceniem.

  http://poke-life.net/rejestracja.php?polec=203992
  Za grę z tego linku dostajemy dodatkowe punkty zasług.

  Gra dotyczy pokemonów. Jest wiernym odwzorowaniem serialu 1 i 2 serii. W grze wkrótce dostępna 3 seria.

  Jeśli macie trochę czasu to grajcie wystarczy 20 minut dziennie i nasza drużyna jest w miarę ogarnięta. Na początku poświęcamy jej więcej czasu a potem jakoś idzie. Wspomóżcie ;D

 2. klementynka 04-03-2014 18:02

  gdy się nudzi odwiedzam takie strony jak ta... więcej mi póki co nie trzeba ;P

 3. Arowana14 24-02-2016 11:20

  zawsze możecie też z kimś fajnym poczatować, polecam tę stronkę http://szybkiczat.pl/ ;)

Forum grupy "Buda - To Nuda" (17556)

Ty w grupie "Buda - To Nuda"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy