WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gierki i programy na komórki

 1. Mati 24-12-2013 22:41

  Znacie jakieś ciekawe? Szukam nowych, podawajcie linki :D moje propozycje:

  1.Latarka z piesełem xD https://play.google.com/store/apps/details?id=wow. suchpackage.dogeflashlight

  2.Angry Birds Go https://play.google.com/store/apps/details?id=com. rovio.angrybirdsgo

  3. Angry Birds Star Wars https://play.google.com/store/apps/details?id=com. rovio.angrybirdsstarwars.ads.iap

  4. Winamp (do słuchania muzyki) https://play.google.com/store/apps/details?id=com. nullsoft.winamp

 2. bio.dzdzownica 14-04-2014 10:41

  Wszystkich komórkowych maniaków zachęcam do pobrania aplikacji ze strony ekodzieciaki.pl. Dzięki nim zapewnicie sobie świetną rozrywkę, a także poznacie dlaczego należy chronić takie małe zwierzaki jak ja  do zobaczenia w grach!

 3. alicja7 06-05-2014 22:27

  Fajna aplikacja, jedna z nieliczny w które młodsze dzieci mogą spokojnie pograć na rodziców telefonie, dzięki

Forum grupy "Buda - To Nuda" (17556)

Ty w grupie "Buda - To Nuda"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy