WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

rocznik 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999

tematautorostatni post
Rok,miesiąc i dzień ,. ;d Usunięty 03-08-2012 0:15
Jakta ktory rocznik jestes? Mizore 03-08-2012 0:14
Rocznik! Usunięty 03-08-2012 0:13
',.Jak masz na imię ???'. »нσяя&si (...) 15-06-2012 12:14
Z ktÓrego Usunięty 17-02-2012 17:50
Co rządzi??? Usunięty 17-02-2012 17:49
Butelka Usunięty 21-09-2011 23:03
cześć xd Mr.Ziutek :) 21-09-2011 23:00
które imię .? Usunięty 21-09-2011 22:59
Kto to.? Usunięty 06-01-2011 13:04
Co robicie? Usunięty 24-10-2010 15:02
Co porabiacie .? Usunięty 13-06-2010 18:20

Ty w grupie "rocznik 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999"

Info o grupie

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Założycielka grupy