WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

jelonki

tematautorostatni post
Kasa ! Gdzie kasa ? Misiaxcool 10-09-2013 18:38
kto uważą żę jesteśmy j*****ści ? Usunięty 09-09-2012 20:42
jelonki - warszawa Didablju! 11-04-2012 18:03
kasa sworek18 26-12-2010 20:20
dużo chce kasy Usunięty 01-09-2010 17:31
YyyYyYY Martyna323 01-09-2010 17:26
he he love_oli13:P 18-06-2010 12:15
y ra08 23-05-2010 6:42
gry kiełbasa 29-04-2010 14:21

Ty w grupie "jelonki"

Info o grupie

 dla tych ktorzy mieszkają na Yelo! w wawie

Założyciel grupy