WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

`_Manga and Anime .!_`

tematautorostatni post
Ulubina manga lub anime?? Narutoum 21-12-2011 18:39
Naruto kamienko127 29-10-2011 16:11
Avatar legenda aanga Korni1 29-10-2011 16:09
I Love naruto Usunięty 13-07-2011 19:03
Forum NarutoUM 02-01-2011 17:27
Aniem czy Manga DoDuŚśśś 12-12-2010 20:59
High School of the Dead Narutoum 01-08-2010 18:00
Japońska muzyka . Usunięty 27-06-2010 15:40

Ty w grupie "`_Manga and Anime .!_` "

Info o grupie


 

  free glitter text and family website at FamilyLobby.com

 

 

 

 

Lubisz oglądać Mangę & Anime .??

 

Wszystko co jet związane z Mangą & Anime .! ;dd

Założycielka grupy