WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

ELITE WAY SCHOOL

  1. ♥ αℓмα яєу ♥ 24-03-2013 17:00

    Zapraszam do mojej grupy EWS. Kiedyś była to najpopularniejsza szkoła, ale niestety teraz uczniowie przestali się tam udzielać. Poszukuję więc uczniów oraz nauczycieli, którzy będą wchodzić i pisać.

    Elite Way School : http://poszkole.pl/grupy/4359731/n/Elite_Way_Schoo l_byAlma

  2. Anitka21 24-03-2013 19:08

    Koncert Justina Biebera W Łodzi Transmisja Live Online Na Żywo Stream możesz obejżeć na stronie:

    OgladajOnline.cba.pl

Forum grupy "^^ WsZyScY FaNi MuZyKi ^^by ana ;**" (9718)

Ty w grupie "^^ WsZyScY FaNi MuZyKi ^^by ana ;**"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy