WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

DubStep

 1. Niezdarny psychopata. 22-07-2013 23:56

  Znacie jakieś fajne nuty? :D

 2. vampi 31-07-2013 13:32

  prawie wszystkie Skrillex'a, Meg and Dia - Monster (Dubstep Remix). Ogólnie na UKF Dubstep możesz popatrzeć, bo jest tam super muzyka ;DD

 3. Kirios 02-08-2013 20:43

  To zależy czy chcesz coś baardzo mocnego czy leciutkie :D

 4. Gringa 17-10-2013 21:00

  Polecam płytę Korna 'The Path Of Totality', połączenie metalu z dubstepem. ;)

Forum grupy "^^ WsZyScY FaNi MuZyKi ^^by ana ;**" (9718)

Ty w grupie "^^ WsZyScY FaNi MuZyKi ^^by ana ;**"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy