WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Siemka :) Zapraszam do wzięcia udziału w konkursach wygraj buty Nike, Adidas, lub wspaniałą gre!

 1. malika 12-07-2016 18:15

  Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie do wygrania buty nike!
  http://zetnijto.pl/22381


  Lub konkurs na buty Adidas!
  http://thux.myaff.pl/NJhP

  Lub wygraj ulubioną grę weź udział w konkursie!
  Gry na PC, PS4, Xbon One

  Wiedźmin 3 Dziki Gon, Overwatch, Doom, Fallout 4, i inne zapraszam do konkursu!

  http://grabgame.pl/22545

Forum grupy "^^ WsZyScY FaNi MuZyKi ^^by ana ;**" (9718)

Ty w grupie "^^ WsZyScY FaNi MuZyKi ^^by ana ;**"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy