WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

ZESTAW Z BIEBEREM .

 1. B.R.O. 16-07-2012 11:13

  NAG : http://zapodaj.net/d16120881a483.png.html
  BLEND : http://zapodaj.net/c2d490c2307d6.png.html
  AV1 : http://zapodaj.net/f3a643d638b37.jpg.html
  AV2 : http://zapodaj.net/cde46aab64a3c.jpg.html

  po 40 postach dorzucam tło z postacią
  po 60 drugi nagłówek kształtny .

  nie przyjmuję : xx-xx

 2. DOXEY. ™ 16-07-2012 13:01

  10 ;D

 3. B.R.O. 16-07-2012 14:19

  prp . :D

 4. Blondiee 16-07-2012 15:02

  12

 5. B.R.O. 16-07-2012 15:19

  12 prp .

 6. .SexcareFree. 16-07-2012 17:11

  25 ;p

 7. B.R.O. 16-07-2012 17:36

  25 ;p
  prp .

 8. Blondiee 16-07-2012 19:25

  27

 9. B.R.O. 16-07-2012 20:20

  27 prp ..

 10. B.R.O. 16-07-2012 21:37

  odś .

 11. B.R.O. 17-07-2012 9:19

  ....

 12. Moose. 17-07-2012 10:07

  30 ?

 13. B.R.O. 17-07-2012 10:43

  30 prp .

 14. B.R.O. 17-07-2012 18:10

  prp .

 15. B.R.O. 18-07-2012 11:01

  prd .

 16. Moose. 18-07-2012 11:17

  albo ok 43 :d

 17. B.R.O. 18-07-2012 12:28

  43 prp . ;D

 18. .SexcareFree. 19-07-2012 15:28

  50 ;p

 19. Moose. 19-07-2012 23:27

  52

 20. B.R.O. 21-07-2012 20:20

  prp .

Forum grupy "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `" (6444)

Ty w grupie "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy