WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

ZESTAW Z BIEBEREM .

 1. B.R.O. 22-07-2012 12:38

  prd .

 2. B.R.O. 23-07-2012 15:35

  ktoś jeszcze ?

 3. Puls 24-07-2012 16:35

  55 :D

 4. B.R.O. 24-07-2012 20:16

  prp .

 5. Puls 27-07-2012 23:30

  Przepraszam, że dopiero teraz, ale odwołuję.

 6. PLACKI 28-07-2012 9:14

  53 jak ona odwołuje.

 7. B.R.O. 29-07-2012 13:28

  53 prp .

 8. B.R.O. 05-08-2012 17:57

  prd .

 9. Zwariowana *.* 05-08-2012 17:58

  54.

 10. Blondiee 05-08-2012 20:52

  55

 11. B.R.O. 10-08-2012 10:37

  55 prp .

 12. B.R.O. 23-08-2012 16:58

  prd .

 13. usunięty 23-08-2012 21:00

  61 .

 14. B.R.O. 31-08-2012 19:53

  prp .

 15. usunięty 13-08-2013 18:30

  Nie wyświtla się..

Forum grupy "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `" (6444)

Ty w grupie "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy