WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Grafika .KillmeX.

 1. Inez 12-02-2013 19:25

  Grafa ze strony .KillmeX. daje za freee:
  http://www.bankfotek.pl/image/1419302.jpeg
  http://www.bankfotek.pl/image/1419303.jpeg

 2. .KillmeX. 13-02-2013 13:43

  yy dlaczego dajesz tu grafike z mojej str ? -.-

 3. . 13-02-2013 14:17

  Kopia.

 4. Lel. 26-08-2013 7:43

  ej no bez jaj.. ja ten naq robiłam kiedyś ; o

 5. usunięty 28-08-2013 11:09

  yy dlaczego dajesz tu grafike z mojej str ? -.-

  Noo..? Jakby chciała, to sama by dała -,-

 6. SparklingCake. 30-08-2013 14:52

  kopia.

 7. ♚ Queen Yasu 02-09-2013 13:48

  Nic nie skopiowała, podała czyja jest ta grafika, więc nie widzę nic złego. Tym bardziej jest to pochwała dla autora.

 8. usunięty 06-09-2013 17:14

  Nic nie skopiowała, podała czyja jest ta grafika, więc nie widzę nic złego. Tym bardziej jest to pochwała dla autora.

  No tak, ale raczej potrzebna jest zgoda autora, żeby wstawiać jego grafikę do grup, no nie?

Forum grupy "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `" (6444)

Ty w grupie "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy