WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Selena Gomez

 1. `Lottie` 09-05-2013 16:43

  http://s6.ifotos.pl/img/podgladpn_nrhpnnx.png

  * Zaczynacie sami.
  * Koloryzacja tutaj jest.
  * Można dodać na bloga pod warunkiem, że napiszesz od kogo masz.

 2. Blondiee 09-05-2013 17:01

  7. na początek ;D

 3. usunięty 10-05-2013 12:44

  Jaka fajna sesja ;3

 4. east of eden. 10-05-2013 14:44

  Jaka fajna sesja ;3

 5. usunięty 10-05-2013 21:36

  8k

 6. `Lottie` 11-05-2013 9:11

  8k

  prp. po raz 1

 7. Blondiee 12-05-2013 18:32

  10

 8. usunięty 13-05-2013 14:29

  12

 9. usunięty 13-05-2013 15:06

  20

 10. Blondiee 13-05-2013 17:42

  22

 11. `Lottie` 14-05-2013 14:07

  22

  Prp. po raz 1

 12. usunięty 14-05-2013 16:43

  24

 13. `Lottie` 15-05-2013 14:46

  24

  Prp. po raz 1

 14. `Lottie` 15-05-2013 14:46

  24

  Prp. po raz 1

 15. Blondiee 15-05-2013 18:25

  26

 16. `Lottie` 15-05-2013 18:43

  26

  prp. po raz 1

 17. usunięty 15-05-2013 20:11

  28

 18. `Lottie` 17-05-2013 12:59

  28

  prp. po raz 1

 19. Blondiee 17-05-2013 17:09

  30

 20. usunięty 19-05-2013 10:19

  32

Forum grupy "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `" (6444)

Ty w grupie "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy