WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Nagłówek Oliver Sykes.

 1. usunięty 05-07-2013 17:13

  http://ifotos.pl/zobacz/Bez-nazwy_nnrrpan.png/


  - od 10 kom.

 2. ♚ Queen Yasu 05-07-2013 20:47

  Jestem autorką tego nagłówka.

 3. usunięty 06-07-2013 13:13

  Jestem autorką tego nagłówka.

  O.o Robi się ciekawie.

 4. east of eden. 13-07-2013 20:51

  czego ludzie nie zrobią by cokolwiek opchnąć..

 5. usunięty 08-08-2013 20:25

  zamówiłam go u Ciebie.. c: więc chyba mogę go sprzedać?XD

 6. usunięty 09-08-2013 11:54

  zamówiłam go u Ciebie.. c: więc chyba mogę go sprzedać?XD

  Tak, ale ona robiła go za darmo, a ty sprzedajesz za komy.To raczej nieuczciwe.

Forum grupy "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `" (6444)

Ty w grupie "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy