WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

SITE : BLEND © .SilentBitch.

 1. usunięty 16-07-2013 0:01

  BLEND : http://i44.tinypic.com/2h3n8yu.png

  nie wyszło najlepiej, bo baardzo długo nie robiłam grafiki, cały rok szkolny . :c
  chcielibyście coś jeszcze ? . propozycje mile widziane .

  przyjmuję tylko komentarze do postów . C:
  + mogę dodać avatar .

 2. usunięty 16-07-2013 11:39

  Zrobisz coś z site boyem? ;/

 3. usunięty 17-07-2013 0:10

  jak chcesz, to moge zrobic . ; )
  ale chodzi o jakiegos konkretnego, czy dowolny . ? . :3

 4. usunięty 17-07-2013 10:45

  Dowolny c:

 5. usunięty 17-07-2013 13:40

  Dowolny c:

 6. .NelishyMe. ® 31-07-2013 20:01

  z avatarem 1-35

 7. usunięty 09-08-2013 18:26

  z avatarem 1-35

  jeżeli jeszcze aktualne - po raz pierwszy . [?]

 8. .NelishyMe. ® 10-08-2013 11:12

  jasne ;d

 9. Twoja Nikotyna ♥ 10-08-2013 11:18

  A zrobiła byś zestaw z Seleną gomez ?

Forum grupy "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `" (6444)

Ty w grupie "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy