WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

SELENA GOMEZ

 1. Scentini 24-07-2013 11:21

  Nie wiem czy ktoś jeszcze tu zagląda na licytacje ale zrobiłam blend z Seleny Gomez.
  nie przyjmuje x-xxx
  komentarze pójdą na bloga którego przywróciłam :)
  http://intestazioni.blogspot.com/

  od 3 kom.

  http://e-fotek.pl/images/34950428813346064575.png

 2. Blondiee 24-07-2013 12:11

  Amazing ^^
  10 kom ;D

 3. Scentini 24-07-2013 13:52

  Amazing ^^
  10 kom ;D

  pr 1

 4. Scentini 25-07-2013 22:04

  Amazing ^^
  10 kom ;D

  pr 2

 5. Scentini 26-07-2013 9:42

  Amazing ^^
  10 kom ;D

  pr 3
  sprzedane

Forum grupy "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `" (6444)

Ty w grupie "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy