WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Ariana Grande by: TaxiDriver

 1. Blondiee 24-07-2013 16:29

  avki (x3) : http://bankfotek.pl/image/1537986.jpeg
  nagłówek: http://bankfotek.pl/image/1538001.jpeg
  Komentarz: Tak naprawdę to nie wiem co to tu robi .. taki zwykły i prosty .. ale może ktoś się na to skusi (oczywiście jeżeli jeszcze ktoś tu jest).

  *Tylko x-xxx
  *Można dodać na bloga (podpisując, że to moje)
  *Zacznijcie sami.

 2. Blondiee 25-07-2013 11:26

  ok .. to wycofuję ;D

 3. #diana 01-08-2013 15:01

  mogłabyś ją wznowić?

  jak tak to 1-50


  i jeśli wygram lub ktoś przepiję to daj znać

 4. .NelishyMe. ® 02-08-2013 14:02

  Też bym chciała zalicytować... 1-70?

 5. usunięty 22-08-2013 16:43

  1-75

 6. L'Mo. 24-08-2013 21:36

  1-100

 7. Blondiee 25-08-2013 16:52

  Licytacja wycofana!

Forum grupy "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `" (6444)

Ty w grupie "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy