WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Selena Gomez ( AllStars)

 1. ♛.Allstars.♛ IM BACK ! 26-07-2013 8:20

  Prosze oto on :
  - http://i43.tinypic.com/muetqh.png
  Zaczniecie jak chcecie :)

 2. Scentini 26-07-2013 9:43

  1-50 jeśli tak przyjmujesz a jak nie to 10 p.

 3. ♛.Allstars.♛ IM BACK ! 26-07-2013 10:17

  1-50 ;P prp ( ok rozpoczynamy w x-xxx)

 4. ♛.Allstars.♛ IM BACK ! 26-07-2013 17:29

  odś.

 5. ♛.Allstars.♛ IM BACK ! 26-07-2013 22:49

  prd. - Komentarze zostana dodane na tego bloga -
  http://allstarsgraphic.blogspot.com/2013/07/zestaw iki.html
  .

 6. ♛.Allstars.♛ IM BACK ! 27-07-2013 8:54

  Prt. Sprzedane Scentini Ddaj posty na moja strone ok Nie na bloga ;) .

Forum grupy "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `" (6444)

Ty w grupie "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy