WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Sprzedam zestaw z Miley Cyrus (nowa odsłona)!

 1. Puls 10-08-2013 6:05

  Sprzedam zestaw, który możecie zobaczyć na moim profilu.
  Dorzucam:
  -av: http://i44.tinypic.com/k4i2xx.jpg
  -tło z napisem: http://i41.tinypic.com/2wm43ma.jpg

  Zacznijmy od 2 ścian.

 2. .NelishyMe. ® 10-08-2013 11:11

  5 ścian.

 3. Puls 10-08-2013 17:44

  5 po raz pierwszy.

 4. Inna Niż Inni 11-08-2013 14:05

  7 scian

 5. Puls 11-08-2013 15:27

  7 po raz pierwszy

 6. Puls 12-08-2013 18:03

  po raz drugi

 7. Puls 13-08-2013 15:36

  7 scian
  po raz trzeci

Forum grupy "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `" (6444)

Ty w grupie "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy