WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

licytacje konta

 1. usunięty 11-08-2013 9:46

  http://poszkole.pl/strona/22559941
  to to konto
  cena licytacji w ; x-xx i x..

  zaczynajcie ile jest warte ?

  ( kumpela chce sie go pozbyc ale duzo nad nim pracowala wiec posty ida do mnie )

 2. Twoja Nikotyna ♥ 11-08-2013 13:36

  5 ścianek .

 3. Inna Niż Inni 11-08-2013 13:59

  20 scianek

 4. usunięty 11-08-2013 20:04

  21..

 5. Twoja Nikotyna ♥ 12-08-2013 7:59

  22..

 6. usunięty 13-08-2013 12:10

  22..

  prp

 7. usunięty 13-08-2013 22:04

  23.

 8. Twoja Nikotyna ♥ 14-08-2013 9:24

  24.

 9. usunięty 14-08-2013 12:05

  24.

  prp

 10. usunięty 14-08-2013 12:06

  xx-xx tez mozna dawac xd

 11. Inna Niż Inni 14-08-2013 12:09

  30

 12. Twoja Nikotyna ♥ 14-08-2013 13:36

  1-20

 13. Twoja Nikotyna ♥ 14-08-2013 13:38

  35

 14. usunięty 14-08-2013 15:13

  159.

 15. usunięty 14-08-2013 21:44

  159.

  prp ( minimalna cena to 160 ale mysle ze dogadacie sie z wlascicielk konta )

 16. usunięty 17-08-2013 7:57

  prd

Forum grupy "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `" (6444)

Ty w grupie "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy