WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Konto

 1. NeesQik † 29-10-2013 15:54

  licytujemy moje konto
  http://poszkole.pl/strona/12645562
  wiem że jest sporo warte.. nie ma x-xx

 2. usunięty 02-08-2014 7:45

  30 postów.

 3. Inna Niż Inni 02-08-2014 18:55

  50 ścianek

 4. usunięty 02-08-2014 19:31

  60.

 5. Inna Niż Inni 02-08-2014 20:29

  70

 6. usunięty 02-08-2014 23:35

  100

 7. Inna Niż Inni 03-08-2014 10:36

  200

 8. usunięty 03-08-2014 22:31

  Pass.

Forum grupy "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `" (6444)

Ty w grupie "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy