WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Blend Thorne. (c) pov.

 1. usunięty 03-01-2014 19:41

  witam. mam do zaoferowania blend z B. Thorne. dawno nie zajmowałam się grafiką, więc wygląda tak, jak wygląda. uprzedzam, że raczej nie ma możliwości dorobienia awatara. może być opublikowany, jeśli oczywiście uwzględni się fakt, iż zrobiłam go ja. ale do rzeczy:
  http://zapodaj.net/9d6cf87a52fb3.png.html
  licytować można jak się chce i od ilu się chce.

  dziękuję, pov.

 2. Blondiee 05-01-2014 17:57

  Ja jestem za ^^ Jakby co to wstawię na mojego bloga z podpisem, że to twoje ;D
  Ja dam 1-30...na razie ;D

 3. usunięty 05-01-2014 18:32

  Ja jestem za ^^ Jakby co to wstawię na mojego bloga z podpisem, że to twoje ;D
  Ja dam 1-30...na razie ;D


  po raz pierwszy.

 4. usunięty 06-01-2014 11:41

  po raz drugi.

 5. .NelishyMe. ® 06-01-2014 16:01

  1-40.

 6. usunięty 06-01-2014 16:45

  1-40.
  po raz pierwszy.

 7. Blondiee 06-01-2014 21:21

  1-50

 8. usunięty 06-01-2014 21:25

  1-50

  po raz pierwszy.

 9. usunięty 07-01-2014 17:15

  po raz drugi.

 10. usunięty 08-01-2014 20:51

  po raz trzeci, sprzedano za 1-50 dla Blondiee.

Forum grupy "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `" (6444)

Ty w grupie "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy