WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Blend Cyrus (c) pov.

 1. usunięty 04-01-2014 21:13

  witam. mam do zaoferowania blend z M. Cyrus. dawno nie zajmowałam się grafiką, więc wygląda tak, jak wygląda. uprzedzam, że raczej nie ma możliwości dorobienia awatara. może być opublikowany, jeśli oczywiście uwzględni się fakt, iż zrobiłam go ja. ale do rzeczy:
  http://zapodaj.net/fd61f073e5219.png.html
  licytować można jak się chce i od ilu się chce.

  dziękuję, pov.

 2. Blondiee 05-01-2014 17:58

  Jak mam być szczera to ten jest ładniejszy od tego z Bellą.
  Ode mnie: 1-50.

 3. usunięty 05-01-2014 18:33

  Jak mam być szczera to ten jest ładniejszy od tego z Bellą.
  Ode mnie: 1-50.


  dziękuję. jest to być może spowodowane tym, że zmieniłam program i dopiero uczę się używać gimpa.
  po raz pierwszy.

 4. usunięty 06-01-2014 11:39

  po raz drugi.

 5. usunięty 06-01-2014 21:25

  po raz trzeci. sprzedano za 1-50 dla Blondiee.

Forum grupy "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `" (6444)

Ty w grupie "` ___ .Bez endu aktywne licytacje. ___ `"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy