WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

` , Kocham mojego Fona.♥

tematautorostatni post
Jakjego macie fona ??? Usunięty 31-07-2012 16:00
, ile płacicie miesięcznie ? , Ars Moriendi 22-03-2012 15:47
Kto kocha nad całe życie swojego Fonka? ♥Smerfetka&he (...) 20-03-2012 15:21
Jaka sieć? Usunięty 20-03-2012 15:19
- Za co kochasz swój fon? Usunięty 21-09-2011 13:05
Czuję wibracje fona, gdy nikt do mnie nie dzwoni Usunięty 24-08-2011 10:54
A czy Z ?? Usunięty 13-08-2011 21:04
co? Usunięty 13-05-2011 11:04

Ty w grupie " ` , Kocham mojego Fona.♥ "

Info o grupie

 

Nie możesz rozstać się ze swoim telefonem?

Masz go zawsze przy sobie?

Niecierpliwisz sie kiedy ktoś trzyma twojego phona?

Zapisz się ^^

Założycielka grupy