WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

REKLAMA DARMOWEGO DOLADOWANIA

 1. SPONSOR 08-07-2010 22:18

  zapunktuj.pl/rejestracja,24864.html

  Jako Oficjalny Moderator - MatMol93 - zapraszam na rejestrację na NOWO OTWARTYM SERWISIE - gdzie jesli masz szczescie w lotto - wygrywasz telefony Sprawdzcie ile osob codziennie wygrywa !!! ))

  DAJ SZANSĘ DZIECIOM


  Jest to reklama bardzo czesto wyswietlana. Nasz serwis Ma małe opoznienia, dopiero mamy 30,000 uzytkownikow , gdybyscie wsparli nas Rejestracja , badz SAMYMI KLIKAMI W LINKI . Mielismy kolejne fundusze na rozdaawanie nagrod. Dziennie jest ponad 100 zamowien na doladowania itp rzeczy ; ))


  edycja: jestem moderatorem , nie uczęszczam w zabawie , REEJSTRACJE SĄ NIE GROŹNe !!!!!!!!!!!!!

  PODKRESLAM - NIE BIORE UDZIALU W ZABAWIE WIEC MOZNA SIE MI REJESTROWAC - bede mial licznik zaproszonych.

Forum grupy ".__Oryginalni Ludzie i nie tylkO__." (11020)

Ty w grupie ".__Oryginalni Ludzie i nie tylkO__."

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy