WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Extreme Camp - obóz na lato?

 1. grosz 17-03-2013 16:07

  Hejo.
  Znajomi namawiają mnie na wyjazd do Brennej na tzw. Extreme Camp. Zdjęcia tutaj: http://almatur.pl/zdjecia_lato.php?nr=KPOB
  Bitwy paintballowe, ASG, Samoobrona, Zjazdy pionowe na linach, Survival i podstawy nurkowania. Brzmi fajnie. Ale - jak myślicie, jak się nie ma jakoś ogromnej kondycji to da się radę na takim obozie? Nie chciałabym być najsłabsza...

 2. pixel 18-03-2013 4:32

  Chociaż to nie do końca obóz dla mnie, to ogólnie brzmi ciekawie ;) nie przejmuj się, że będziesz najsłabsza, przecież to wakacje, a nie wojsko :D

 3. grosz 18-03-2013 4:53

  Wakacje nie wakacje - grunt to być najlepszym :) Jakas taka żyłka współzawodnictwa mi się włącza ;)

Forum grupy ".__Oryginalni Ludzie i nie tylkO__." (11020)

Ty w grupie ".__Oryginalni Ludzie i nie tylkO__."

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy