WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Komponent rodzina

Czy chcesz wiecej komponentow w formie gry?

75% (2471)

17% (568)

8% (261)


 1. SilverO 27-01-2010 16:33

  bez sensu;/ jak chce takie rzeczy to wchodze na gry.pl i mam :/

 2. Misiu szukam Ciebie 29-01-2010 22:31

  czesc slicznotki zapraszam do odwiedzin mojego profilku licze na maxika

 3. usunięty 01-02-2010 16:31

  mam pytanko jak zrobić dzieci?

 4. ' Trusia ;3 18-01-2012 17:11

  Super

 5. usunięty 09-02-2012 22:45

  WTEDY MIAŁES FAJNE POMYSŁY, A TERAZ GÓWNA!!

Forum grupy "Poszkole.pl News" (14270)

Ty w grupie "Poszkole.pl News"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy