WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Nowy komponent - Walentynkowy SIMulator3

 1. Patrykx98 12-07-2010 14:11

  spoko

 2. ಠ_ಠ 14-07-2010 10:13

  hej pewnie to olejesz ale zapiszesz sie do mojej grupy anime? jest już nas 294!!---- http://poszkole.pl/grupy/2266141/n/_SZKOlA_WON_ALE __SZKOlA__ANIME__TO_JUz_COs__XD

 3. Piotrek 29-01-2011 20:44

  No nareszcie...
  GRATULACJE...
  Trudno bylo pewnie to zrobic co???
  Moze latwiej by bylo zeby to bylo platne...
  A komponent fajny

 4. usunięty 23-02-2011 16:57

  nawet fjny. ej no marian idz sie no wyruhaj wymacaj z lakółś fak]jnoł laskoł

Forum grupy "Poszkole.pl News" (14270)

Ty w grupie "Poszkole.pl News"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy