WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Niebezpiecznie wciągająca gra!

Czy będziesz grał w BadLandWars?

25% (1330)

34% (1823)

42% (2230)


 1. Marian 23-02-2010 11:09

  Jeśli chcesz zostać królem to Poszkole uruchomiło dziś coś dla Ciebie. Nowa, bardzo wciągająca gra przeglądarkowa www.badlandwars.com w której możesz budować własne królestwo czeka na Ciebie. Możesz ją odkryć bez konieczności rejestracji, wystarczy Ci konto w Poszkole które już masz. Gra jest całkowicie z nim zintegrowana. Nie czekaj, zanim inni zniszczą Twoje królestwo, musisz się rozbudować.

  Wejdź na www.badlandwars.com !!

 2. usunięty 23-02-2010 11:12

  Zaal ...

 3. usunięty 23-02-2010 11:18

  Zaal ...
  własnie

 4. usunięty 23-02-2010 11:23

  pff .

 5. usunięty 23-02-2010 11:29

  a ja znam inną stronkę... nazywa się żal.pl

 6. usunięty 23-02-2010 11:43

  ŻAL ŻAL ŻAL !!!!

 7. iwankgb 23-02-2010 11:55

  co to, gorzkie żale? :D

 8. Znienawidzony przez świat (powracam) 23-02-2010 12:35

  żalllll

 9. usunięty 23-02-2010 12:54

  pff ale głupia ;/

 10. michciu 23-02-2010 13:06

  spiepszajcie na dzrzewo

 11. junior 23-02-2010 13:14

  zzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllll lll

 12. usunięty 23-02-2010 13:18

  co to ma byc ; //

 13. ♥LayLa ♥ 23-02-2010 13:26

  lol

 14. usunięty 23-02-2010 13:28

  weżcie ;//. Won z tym postem ;P!

 15. usunięty 23-02-2010 13:35

  ... no comment! ;p

 16. usunięty 23-02-2010 13:43

  JaKi żalllll

 17. ' Mmm . x33 23-02-2010 13:45

  ` lol .
  Co to ma być . ?!

  *.*

 18. usunięty 23-02-2010 14:04

  Żal !!!!!

 19. usunięty 23-02-2010 14:13

  co to, gorzkie żale? :D rozwalilo mnie xD

 20. usunięty 23-02-2010 14:21

  . żall ' xdd

Forum grupy "Poszkole.pl News" (14270)

Ty w grupie "Poszkole.pl News"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy