WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Niebezpiecznie wciągająca gra!

Czy będziesz grał w BadLandWars?

25% (1330)

34% (1823)

42% (2230)


 1. usunięty 14-07-2011 1:34

  O masakra ; / .

 2. usunięty 26-08-2011 12:41

  żal lepszy imetin

 3. ` serduszko . ♥ 26-08-2011 13:52

  xD

 4. usunięty 26-08-2011 18:43

  O lol jaki żal!

 5. usunięty 28-08-2011 20:25

  Trosze dziwne bardziej dla chłopków.!

 6. Ramzes 30-08-2011 9:26

  BadLandWars to gwno

 7. FilipJ 13-09-2012 11:31

  joyn is new communication service and is really working now.
  Based Google search there is more and more information day by day.
  Pilot of joyn is working in Vodafone Spain, Telefonica (Movistar) Spain, Vodafone Germany, Deutsche Telekom and T-Mobile Poland.
  Links to Web Pages:
  http://joynus.pl/
  http://joyn.com.pl/
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Joyn
  http://www.joynus.com/
  http://gsma.com/rcs/
  http://www.vodafone.es/apps-y-descargas/es/servici os-para-smartphones/joyn/
  http://www.movistar.es/particulares/movil/servicio s/ficha/joyn
  http://www.vodafone.de/privat/apps-und-fun/joyn.ht ml
  http://www.t-mobile.de/mms/joyn/0,23671,27137-_,00 .html
  http://joyn.t-mobile.pl
  http://telepolis.pl/forum/viewtopic.php?t=61060
  http://gsmonline.pl/portal/news/news.jsp?s0n_id=32 257

Forum grupy "Poszkole.pl News" (14270)

Ty w grupie "Poszkole.pl News"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy