WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Uważajcie na fałszywych moderatorów

 1. . Mileydy . 26-09-2011 17:47

  podać komuś moje hasełkoo ?? wara !:p

 2. Inez Grace Malfoy 17-08-2013 16:55

  nic nowego; na stardoll to dziewczyny z mojej klasy porobiły sobie po 20 kont i jak nabiją 30 lvl to sprzedają

 3. Powracam.siema! 28-08-2013 0:22

  ja podam kto chce haslo? (troll)

 4. Inez Grace Malfoy 14-09-2013 16:10

  ja podam kto chce haslo? (troll) na serio jesteś taki taki @#$%677898765$#@##**^%$@! , żeby dawać hasło?!

 5. sylwii1980 10-10-2013 20:31

  dobrze wiedziec

 6. MichJackrta 11-11-2013 0:29

  http://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/konkurs.html#fit room:/konkurs/ca/zestaw/10365:

 7. Konrado 06-12-2013 20:46

  Nie z nami takie numery...uważamy.

 8. abstracion. 21-01-2014 23:48

  Inez Colevik on napisał ( troll ) czyli żart. O_o
  :)

 9. Maksymilian Górski 12-03-2014 13:42

  Czy w dalszym ciągu odzywają się do was takie osoby?

Forum grupy "Poszkole.pl News" (14270)

Ty w grupie "Poszkole.pl News"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy