WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Wyłudzanie haseł

 1. Marian 14-09-2010 8:41

  Witajcie, zauważyliśmy, że po raz kolejny w serwisie pojawili się użytkownicy podszywający się pod administratorów i moderatorów Poszkole.pl i próbujący w ten sposób wyłudzić od Was hasła. Pamiętajcie - nikt z Poszkole.pl nie będzie was nigdy prosił i coś takiego. Każdego użytkownika, który wysyła wam prywatne wiadomości z żądaniem podania hasła zgłaszajcie nam jak najszybciej!

 2. usunięty 14-09-2010 8:52

  haha.. pierwszy ^^
  Mi się jeszcze nie zdarzyło takie cuś.. ;pp

 3. demain 14-09-2010 9:50

  mi też nie .

 4. usunięty 14-09-2010 10:01

  Mi też niee...

 5. usunięty 14-09-2010 13:31

  i mi tsz nie

 6. usunięty 14-09-2010 13:31

  ` , mi teeż . . ; 3 .

 7. Natolka ♥ 14-09-2010 14:10

  mi się takie coś nie zdarzy ło ;)

 8. k1o 14-09-2010 14:22

  To piszcie jak coś tkiego wam sie zdarzy i tyle. mi też sie nie zdarzyło

 9. Julka JJJ I love The Vampire Diaries 14-09-2010 15:22

  żal

 10. usunięty 14-09-2010 15:53

  ok

 11. usunięty 14-09-2010 15:56

  mnie też sie nie zdarzyło

 12. never ever. 14-09-2010 16:09

  and me ;D

 13. Olkakks 14-09-2010 16:39

  Mi też...!
  xD

 14. usunięty 14-09-2010 16:42

  Nie musicie pisać 'mi też' , tu chodzi o tych których to spotkało.

 15. Znienawidzony przez świat (powracam) 14-09-2010 16:49

  mnie chyba nie, może rok, dwa lata temu...?

 16. Znienawidzony przez świat (powracam) 14-09-2010 16:50

  mam konto niecałe 3 lata...

 17. usunięty 14-09-2010 17:14

  Mi też niee..

 18. usunięty 14-09-2010 17:35

  mnie sie zdarzyloo..

 19. usunięty 14-09-2010 17:38

  mi też sięu nie zdarzyło..

 20. Generalpl 14-09-2010 18:00

  Ale jesteście j*****... MI nie i mi nie aa mi nie a mi tak... Uczyć się dzieci.

Forum grupy "Poszkole.pl News" (14270)

Ty w grupie "Poszkole.pl News"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy