WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Prezenty

 1. ` serduszko . ♥ 20-06-2011 18:21

  lol

 2. usunięty 19-08-2011 0:54

  a jezeli w telefonie nie mam polskiej karty ,to jak wyslac sms'a ??

 3. usunięty 14-09-2011 19:18

  ale po co płacić żeby komuś sie jakiś obrazek na stronie pokazał? =.=

 4. icesheers. 16-09-2011 6:58

  ale po co płacić żeby komuś sie jakiś obrazek na stronie pokazał? =.=

 5. Kuzynkacos 28-06-2013 9:24

  Zapraszam do grupy http://poszkole.pl/grupy/5982622/n/smieszne_gry_i_ zabawy_

 6. Inez Grace Malfoy 22-07-2013 17:53

  u mn coś pisze o punktach...

 7. Konrado 06-12-2013 20:59

  Prezenty, czas zacząć kupować, co sądzicie o takim prezencie http://sprzedajemy.pl/zolnierz-honoru-dwie-twierdz e,116 za 1 zeta, dla brata :)))

Forum grupy "Poszkole.pl News" (14270)

Ty w grupie "Poszkole.pl News"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy