WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Odznaki

 1. Acana . { Alan ♥ } 04-01-2011 22:44

  Zamiast tego oddalibyście darmowe flirty ; P

 2. usunięty 06-01-2011 15:17

  Grafika w mojej grupie juz jest wiec zapisz sie do mojej grupy a nie pożałujesz !Ps.Włazić na moj proff i zapraszac do kumpli ! http://poszkole.pl/grupy/3960102/n/GraffaKody_and_ news_a_to_wszystko_za_free_D

 3. kuba2001pl 07-01-2011 21:13

  ja kce dostać odznake

 4. agi.nieszka.xd 09-01-2011 12:55

  hmmmmmm

 5. usunięty 09-01-2011 15:24

  oddajcie flirty (za darmo) a nie jakieś j***** odznaki!

 6. usunięty 09-01-2011 15:52

  tak i jednocześnie żel

 7. usunięty 10-01-2011 14:40

  zal ;p

 8. usunięty 10-01-2011 17:22

  chu******

 9. usunięty 11-01-2011 16:48

  e, niw potrzebne to . ;P

 10. usunięty 11-01-2011 16:49

  nudne .

 11. Madox k.c. :***** 11-01-2011 17:14

  ŻAL

 12. Ej.. biś ;* 12-01-2011 9:06

  nie potrzebne to..;//

 13. usunięty 12-01-2011 17:11

  nie mają co wymyślic

 14. usunięty 12-01-2011 19:18

  yyy mleko?

 15. yyy kofi kingston 13-01-2011 16:01

  to priso wars jest po...... co nie

 16. KlaUdUSs_Q 13-01-2011 17:25

  ht tp : / /qck.p l/9Yg  Śmiechowe fotki dody i nie tylko ; ddd . Bez spacji ; p .

 17. CarrotsNinja 13-01-2011 21:35

  nie potrzebne

 18. Learel 16-01-2011 13:41

  ... O.o na co to? Jakieś odznaki dzięki którym dzieci będą miały podniete i okazję do lipnego szpanu -.-'

Forum grupy "Poszkole.pl News" (14270)

Ty w grupie "Poszkole.pl News"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy