WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Masz przyjaciół z reala?

Będziesz zbierał przyjaciół z reala na Poszkole?

73% (2949)

9% (343)

18% (731)


 1. Marian 09-04-2009 10:16

  Wielu z Was ma w Poszkole na liście przyjaciół osoby, które zna z reala (ze szkoły, podwórka, wakacji itp.) oraz takie, które zna jedynie z Poszkole. W związku z tym przygotowaliśmy dla Was opcję podziału przyjaciół na "z reala" i "z Poszkole". Możecie określić kogo znacie naprawdę klikając na liście przyjaciół w tarczę z literką R.

 2. Ekkimu ._. 09-04-2009 10:18

  fajnie

 3. usunięty 09-04-2009 10:19

  ;PP

 4. usunięty 09-04-2009 10:20

  super

 5. usunięty 09-04-2009 10:20

  extra :p

 6. usunięty 09-04-2009 10:20

  mam juz kilka

 7. usunięty 09-04-2009 10:22

  h.. hAHAHA

 8. Bezimienny 09-04-2009 10:22

  super! ^^

 9. usunięty 09-04-2009 10:24

  o cochodzi tej pati

 10. usunięty 09-04-2009 10:26

  Git x33

 11. .pazur. 09-04-2009 10:26

  super nie moge aktywować

 12. usunięty 09-04-2009 10:28

  ja mam tylko 3 ;(

 13. Piotrek 09-04-2009 10:31

  super

 14. usunięty 09-04-2009 10:33

  E tam bezsensu.

 15. Karolinka ; * 09-04-2009 10:33

  może być;pp

 16. usunięty 09-04-2009 10:34

  bez różnicy i tak wiem kogo znam ale moze to ułatwić poszukiwania
  OKI FAJNY POMYSŁ ;*

 17. usunięty 09-04-2009 10:34

  extra ; D

 18. usunięty 09-04-2009 10:37

  niezłe xD

 19. MrKamilFuel 09-04-2009 10:38

  extra

 20. usunięty 09-04-2009 10:38

  może być;pp

Forum grupy "Poszkole.pl News" (14270)

Ty w grupie "Poszkole.pl News"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy