WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

ZAGRAJ W "KHAN WARS"

 1. Miley Ray Cyrus Kc Liam. Hemsworth ;*** 27-07-2011 16:32

  http://poszkole.pl/grupy/4267201/n/Oryginalna_Ja__

 2. usunięty 10-08-2011 17:20

  RESET

 3. usunięty 11-08-2011 12:15

  acha

 4. usunięty 12-08-2011 18:43

  Hmm..Khan Wars..była super gierka za dawnych czasów gdy jeszcze grałem pod nickiem NoA w extra klanie, normalnie niesamowita gra.. teraz po zmianach już nie jest tak super..ale pogram, zobaczę :)

 5. mafijnakiler 16-08-2011 21:25

  www.mafijnakiler.tk

 6. usunięty 03-09-2011 14:27

  zal mi ci e marianek nie masz czego wymyslac japi...er...d....ole wes sie .p.i.e.r..do.l

 7. Miłoszek16 04-09-2011 21:49

  kolejna dziwna i irytująca gra... ;/

 8. oluńka 18-09-2011 12:27

  nuda jak ja niewiem:(

Forum grupy "Poszkole.pl News" (14270)

Ty w grupie "Poszkole.pl News"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy