WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Nowy szablon dla fanów Hannah Montana

 1. usunięty 19-03-2011 16:02

  niepotrzebne te motywy, zapro do mnie .!! ;p

 2. usunięty 22-02-2012 9:27

  nie dawajcie szablonów , bo i tak nie są potrzebne *_*

 3. usunięty 22-02-2012 11:48

  motyw z hannah montana kiedy chcieli ludzie !? kilka lat temu marian !!

 4. usunięty 22-04-2012 12:33

  MOTYW Z WILKIEM! NA PS.PL JEST DUŻO WILKÓW. PRZYDA SIE!

 5. usunięty 25-04-2012 23:56

  motyw z hannah montana kiedy chcieli ludzie !? kilka lat temu marian !!
  A kiedy on to dodał?! 3 lata temu.

 6. redderon 26-04-2012 9:47

  pojeebało ?! o.O

 7. Vain Persuasion . 08-06-2012 15:04

  Prawda jest taka , że teraz motywów nikt nie używa . No , może tylko 2-5% ludzi na poszkole . A nawet jeśli to po co używać tych samych , oklepanych tematów ? Teraz każdy woli sobie zrobić stronę wg własnego gustu , stylu czy zainteresowań . Każdy chce wyróżnić się od innych .

Forum grupy "Poszkole.pl News" (14270)

Ty w grupie "Poszkole.pl News"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy