WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gwiazdy, fani, szukanie

Czy polecisz Poszkole kolegom ponieważ jest stale rozwijane i ulepszane?

65% (1140)

17% (301)

11% (186)

3% (45)

5% (92)


 1. usunięty 13-05-2010 14:18

  dość takie:) pozdro

 2. usunięty 25-09-2010 19:13

 3. , Muw mi kotku . 07-10-2010 20:23

  Raczej tak :RR

 4. Ashlyy, 09-10-2010 15:23

  Ale jazda! Słyszałam, że Bieber starał się o prawo jazdy!! I co udało mu się? Zobacz na http://qck.pl/justin_nie_zdal_na_prawo_jazdy

 5. Memories. 20-07-2011 13:46

  ok moze byc^^

 6. Miley Ray Cyrus Kc Liam. Hemsworth ;*** 27-07-2011 16:32

  http://poszkole.pl/grupy/4267201/n/Oryginalna_Ja__

Forum grupy "Poszkole.pl News" (14270)

Ty w grupie "Poszkole.pl News"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy