WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Forum w gwiazdach

 1. Marian 15-05-2009 1:24

  Wielu z Was jest już fanem jakiejś gwiazdy http://poszkole.pl/gwiazdy , zatem założyliśmy dla każdej gwiazdy grupę forum jej fanów, które dostępne jest na stronie gwiazdy, np. http://poszkole.pl/gwiazda,Miley_Cyrus,27155.html

 2. usunięty 15-05-2009 7:00

  fajny pomysł .

 3. SHADOW^^ 15-05-2009 7:16

  może być

 4. MARLENKA-ta pani profesorrr 15-05-2009 7:21

  Fajnie!!

 5. usunięty 15-05-2009 7:41

  Extra!!

 6. usunięty 15-05-2009 7:48

  dodajcie lepiej morza do gwiazd!

 7. Marian 15-05-2009 8:10

  morza?

 8. usunięty 15-05-2009 8:16

  SpOkO...;]

 9. usunięty 15-05-2009 8:32

  Spoko-teraz trzeba to rozkręcić

 10. usunięty 15-05-2009 8:34

  ;))

 11. usunięty 15-05-2009 8:37

  świetne [!]

 12. usunięty 15-05-2009 9:24

  super

 13. usunięty 15-05-2009 9:47

  fajny pomysł :D

 14. usunięty 15-05-2009 9:50

  dajcie motyw o miley =]]=]=]=]= Cyrus

 15. Michix 15-05-2009 9:50

  nawet nawet

 16. usunięty 15-05-2009 11:07

  Może być..

 17. ola 15-05-2009 11:37

  fajnie:)

 18. usunięty 15-05-2009 12:57

  super!! tego chce!

 19. usunięty 15-05-2009 12:59

  fajnie że coś nowego

 20. usunięty 15-05-2009 13:47

  Ciekawe...Tylko komu by się chciało tam pisać ? xdd

Forum grupy "Poszkole.pl News" (14270)

Ty w grupie "Poszkole.pl News"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy