WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Opcjonalna deaktyawcja rankingu

Czy deaktywacja rankingu dla wybranych jest dobrym pomysłem?

51% (775)

28% (420)

6% (95)

16% (236)


 1. Marian 25-05-2009 10:44

  Ci, którzy bardzo nie chcą brać udziału w poszkolnym rankingu, mogą się z niego wypisać. Aby to uczynić należy wejść na stronę edycji danych ( http://poszkole.pl/profil/dane) i na dole odznaczyć kwadracik przy polu "biorą udział w rankingu". Wówczas ranking dla tych, którzy to zrobią nie będzie wyliczany przez nasz system.

 2. usunięty 25-05-2009 10:46

  Nawet fAJNY POMYSł

 3. usunięty 25-05-2009 10:48

  dobry pomyłs

 4. usunięty 25-05-2009 11:00

  całkiem niezły pomysł bo jak ktoś nie chce to po co go zmuszać

 5. usunięty 25-05-2009 11:01

  wkońcu

 6. usunięty 25-05-2009 11:12

  Lepiej, jakby w ogóle zniknął ranking ^^ Bo każdy tylko ocenia profile w skali od 6 do 6 i od 10 do 10. Niewiele jest osób szczerych w ocenianiu profili . ;d . Ale pomysł dobry, bo niektórzy olewają ranking . xd

 7. `Aislin. ;** 25-05-2009 11:16

  Świetny pomysł ;P W końcu coś fajnego ! Chyba się wypiszę ;D

 8. usunięty 25-05-2009 11:58

  Ci, którzy bardzo nie chcą brać udziału w poszkolnym rankingu, mogą się z niego wypisać. Aby to uczynić należy wejść na stronę edycji danych ( i na dole odznaczyć kwadracik przy polu "biorą udział w rankingu". Wówczas ranking dla tych, którzy to zrobią nie będzie wyliczany przez nasz system. nie wiem o co tu chodzi

 9. usunięty 25-05-2009 12:00

  Nie wiem,o co w tym chodzi

 10. usunięty 25-05-2009 12:17

  Ok ;]

 11. usunięty 25-05-2009 12:19

  http://poszkole.pl/profil/dane - ale ta strona mi nie włazi ;/

 12. usunięty 25-05-2009 12:19

  Oo działa .. ;

 13. usunięty 25-05-2009 12:23

  Jeśli sie zaznaczy kwiadrat to sie bierze udział w rankingu??? TAK??

 14. usunięty 25-05-2009 12:27

  no,a jeżeli odznaczy too nie :d:d

 15. usunięty 25-05-2009 13:15

  Bez rangu poszkole nie ma sensu. Uważażam że to powinno być usuniente

 16. usunięty 25-05-2009 13:16

  Dobry pomysł

 17. usunięty 25-05-2009 13:20

  ranking jest potrzebny ;d nie racja? kto mnie popiera?

 18. usunięty 25-05-2009 13:27

  ranking jest potrzebny ;d nie racja? kto mnie popiera?
  Popieram cię

 19. usunięty 25-05-2009 13:31

  to najgłuprze co można wymyślic nie oto chodzi żeby miec wysoki ja na to nie zwracam uwagi

 20. usunięty 25-05-2009 13:32

  popieram cię

Forum grupy "Poszkole.pl News" (14270)

Ty w grupie "Poszkole.pl News"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy