WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Opcjonalna deaktyawcja rankingu

Czy deaktywacja rankingu dla wybranych jest dobrym pomysłem?

51% (775)

28% (420)

6% (95)

16% (236)


 1. usunięty 29-08-2009 21:45

  ;]

 2. usunięty 30-08-2009 17:39

  Bardzo dobry pomysł^^Sama z tego skorzystałam:)

 3. usunięty 12-09-2009 16:42

  http://www.youtube.com/watch?v=PRxfRYCUnFY&fea ture=related

 4. .MiyakO. ♥ 19-12-2010 20:01


  Popieram cię

  Tez popieram .

 5. usunięty 29-12-2010 21:44

  Nie wiem czy serwis poszkole.pl nie traci przez ten pomysł popularności?

 6. usunięty 12-03-2011 14:28

  Ranking zejdzie na psy ;(

Forum grupy "Poszkole.pl News" (14270)

Ty w grupie "Poszkole.pl News"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy