WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Usuwanie komentarzy w galeriach - nowa funkcja!

 1. Taleczka 04-12-2012 16:29

  przy okazji moglibyście dodać funkcję: skutecznie wykasuj ścianę xDD

  Zgadzam się ! :D

 2. usunięty 13-12-2012 15:53

  Brakowało Wam na Poszkole możliwości usuwania komentarzy innych pod Waszymi zdjęciami?

  Teraz już możecie to zrobić - jak?

  - wchodzicie tutaj: (link w górnym menu)
  - wybieracie galerię
  - znajdujecie fotkę i klikacie w pierwszą ikonkę na zdjęciu ("zarządzaj komentarzami")
  - wybieracie komentarz z listy i usuwacie!

  Przyda się? :)  Mi nieee!!

 3. usunięty 04-03-2013 8:50

  tych komentarzy to chyba się nie da skutecznie usunąć bo ja usuwam a one i tak się pojawiają...

 4. Nieogarnienta_xd 05-03-2013 17:03

  komu to się przyda??

 5. usunięty 07-03-2013 2:31

  komuś to działa w ogóle? niby usuwa, a komentarze i tak zostają -.-

 6. Twoja Nikotyna ♥ 07-03-2013 12:47

  Zapraszam was do szkoły magii o nazwie Hogwart. Mam nadzieje że bedziesz wezimiecie udział w zajciach oraz pozostałych rzeczy http://poszkole.pl/grupy/5966582/n/_Hogwart

 7. usunięty 10-03-2013 17:30

  to zależy bo nie którzy nie mają zdję ć np. tak jak ja
  więc ..... sie nie przyda

Forum grupy "Poszkole.pl News" (14270)

Ty w grupie "Poszkole.pl News"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy