WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Ty w grupie "Anty Bieber ! "

Info o grupie

Anty Bieber . !

Grupa stworzona dla ludu , krórzy :

~` nie nawidzą Justina Biebera .

~` gardzą Justinem Bieberem .

~` nie chcą już więcej dzieci neo z , profilami , nagłówkami i

tłami z nim . itp.

~`No i jeszcze bym coś dodała , ale nie chce mi się już pisać

na jego temat , troszke by tego było . xdd

~` Ale jedno wiadomo , {Grupa}

tylko dla fanów , nie nawidzących : JUSTINA BIEBERA !

~. Jesteś : Fanem , lub lubisz go , czy coś .

to wypad . !

Anty Bieber :

{grupa} , tylko dla nieznosznych fanów Biebera .

No , to juz koniec . :dd

MikO .

 

 

 

 

 


Założycielka grupy