WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Spis sklepów w Arkadii

 1. Tadeusz01 06-12-2009 20:57

  Lista sklepów w w Arkadii: http://najlepszegalerie.pl/warszawa/arkadia

 2. usunięty 13-12-2009 13:02

  wow nie że jest ich ponad 200 !!!!!!!!!

 3. Justin Bieber : * Kc Miley : * 30-12-2009 12:21

  Smyk

 4. ghetto gospel. 19-02-2010 15:41

  , czemu to coś nazywa się tak jak jaa . ? xD

 5. usunięty 02-03-2010 15:55

  taaaa

 6. Klaudiaax3 13-03-2010 20:00

  I LoVe PuMa

 7. usunięty 03-06-2010 23:01

  najnaj njanaj lovvv sklep - pralnia chemiczna- lol

 8. usunięty 12-04-2011 9:41

  jeffs

 9. usunięty 11-06-2011 16:38

  converse

Forum grupy "Arkadia - Warszawa" (327)

Ty w grupie "Arkadia - Warszawa"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy